Slovenščina | English

 

Stegne 21c, II/nadstropje, 1000 Ljubljana ::
tel: 059/090 960 :: faks: 059/090 962 :: email:info@vsr.si

 

CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA – po licenci angleške šole IAB

V svetu je vedno bolj uveljavljeno certificiranje najrazličnejših znanj znanj. Certifikati so jamstvo, da zna nosilec certifikata v praksi uresničiti pridobljena znanja. Poudarek izobraževanja pa je prav zaradi tega na praksi. CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA - IAB zagotavlja poslovna znanja, ki jih potebuje računovodja pri svojem delu. Usmerjeno je v prakso, kar pomeni, da se znanja pridobivajo z obravnavo praktičnih primerov in njihove povezave s teorijo. Uspeh zagotavlja izbor predavateljev, ki so praktiki z ustreznimi strokovnimi in teoretičnimi znanji.

Nosilci certifikata certificirani računovodja si pridobijo knjigovodska in računovodska znanja (uvod v knjigovodstvo – kontiranje, knjiženje, knjigovodske listine, obračuni DDV, DDPO, sestava bilanc....).

K posamezni stopnji izobraževanja lahko pristopi kdorkoli brez ekonomskega predznanja – prične s stopnjo 1. Tisti pa, ki imajo izkušnje v računovodstvu pa lahko pristopijo k katerikoli stopnji.

 

Potek študija...
Študij je kombinacija individualnega dela in predavanj. Vsebina predmetov je na razpolago na Visoki šoli o računovodstvu. Celotna obremenitev slušatelja:

- stopnja 1 20 ur predavanj dodatno študija 30 ur skupaj 50 ur

- stopnja 2 40 ur predavanj dodatno študija 90 ur skupaj 130 ur

- stopnja 3 90 ur predavanj dodatno študija 270 ur skupaj 360 ur

- stopnja 4 90 ur predavanj dodatno študija 300 ur skupaj 390 ur

- SKUPAJ 240 ur – vsa pred. dod. študij skupaj 690 ur skupaj 930 ur

Po vsaki stopnji je izpit. Po vsaki stopnji prejme slušatelj certifikat.

 

Vsebina programa in izvedba program se izvaja v prostorih Visoke šole za računovodstvo v Stegnah 21 c, Ljubljana.

 

Glavni vsebinski poudarki posameznih stopenj so:

• Stopnja 1 pridobi se osnovna knjigovodska in računovodska znanja: uvod v knjigovodstvo ( poslovni dogodki), knjigovodske listine, blagajna, obračun DDV 1.

Po pozitivno opravljenem izpitu je pridobljen Certifikat 1. stopnje iz knjigovodstva.

• Stopnja 2 knjigovodstvo in računovodstvo: dvostavno knjigovodstvo, obračun DDV 2, blagajna, šifriranje kontov, plače, saldakonti, bruto bilanca, dnevnik

Po pozitivno opravljenem izpitu je pridobljen Certifikat 2. stopnje iz knjigovodstva.

• Stopnja 3 poglobljeno knjigovodstvo in računovodstvo: poravki v knjigovodstvu, razlika med prihodki in odhodki, vrednotenje zalog, časovne razmejitve, amortizacija, register osnovnih sredstev, dvomljive in sporne terjatve in obveznosti, priprava finančnih poročil.

Po pozitivno opravljenem izpitu je pridobljena Diploma 3. stopnje iz zahtevnih področij finančnega računovodstva in knjigovodstva.

• Stopnja 4 poudarek na Mednarodnih računovodskih standardih Po pozitivno opravljenem izpitu je pridobljena diploma 4. stopnje iz računovodenja v skladu z Mednarodnimi računovodskimi standardi

 

Urnik predavanj:

IAB - 1. stopnja - Certifikat 1. stopnje iz knjigovodstva

datum vsebina predavanj predavatelj ur
10.9.2012 Uvod v knjigovodenje in računovodstvo doc.dr. Branko Mayr 1
  Davek na dodano vrednost . DDV mag.Dejan Petkovič 1
  Knjigovodske listine Peter Zdravje 2
12.9. Postopek knjiženja Peter Zdravje 2
  Plačila Peter Zdravje 1
  Bančni račun -prilivi Peter Zdravje 1
13.9. Knjiga denarnih sredstev Peter Zdravje 3
  Usklajevanje računov Peter Zdravje 1
17.9. Usklajevanje računov Peter Zdravje 2
  Gotovina Peter Zdravje 2
19.9. Gotovina Peter Zdravje 1
  Ponavljanje Peter Zdravje 3
24.9. IZPIT    
    Skupaj ur 20

 

IAB - 2. stopnja - Certifikat 2. stopnje iz knjigovodstva

datum vsebina predavanj predavatelj ur
1.10.2012 Knjigovodstvo in računovodstvo mag.Nataša Pustotnik 1
  Uvod v dvostavno knjigovodstvo mag.Nataša Pustotnik 4
3.10. Davek na dodano vrednost - DDV 2 mag.Dejan Petkovič 2
  Knjigovodske listine Peter Zdravje 2
4.10. Plačila Peter Zdravje 2
  Knjiženje po kontih mag.Nataša Pustotnik 2
8.10. Knjiženje po kontih mag.Nataša Pustotnik 2
  Knjiženje po kontih mag.Nataša Pustotnik 2
10.10. Knjiženje po kontih mag.Nataša Pustotnik 2
  Gotovina Peter Zdravje 2
11.10. Gotovina Peter Zdravje 1
  Kodiranje kontov Peter Zdravje 1
  Obračun za plače Peter Zdravje 2
15.10. Gotovina in usklajevanje računov Peter Zdravje 3
  Zbirni konti mag.Nataša Pustotnik 1
17.10. Zbirni konti mag.Nataša Pustotnik 2
  Uskladitev dobaviteljev - saldakonti mag.Nataša Pustotnik 2
18.10. Zaključni list - zapiranje kontov mag.Nataša Pustotnik 3
  Ponavljanje mag.Nataša Pustotnik 1
19.10. Ponavljanje mag.Nataša Pustotnik 3
25.10. IZPIT    
    Skupaj ur 40

 

IAB - 3. stopnja - Diploma 3. stopnje iz zahtevnih področij finančnega računovodstva in knjigovodstva

datum vsebina predavanj predavatelj ur
5.11.2012 Popravek 2. stopnje - dvostavno knjiženje mag.Nataša Pustotnik 2
  Popravek 2. stopnje - dvostavno knjiženje mag.Nataša Pustotnik 2
7.11. Popravek 2. stopnje - dvostavno knjiženje mag.Nataša Pustotnik 2
  Popravek 2. stopnje - dvostavno knjiženje mag.Nataša Pustotnik 2
8.11. Popravek 2. stopnje - dvostavno knjiženje mag.Nataša Pustotnik 1
  Odprava knjigovodskih napak mag.Nataša Pustotnik 3
12.11. Računovodske usmeritve mag.Nataša Pustotnik 2
  Razporejanje prihodkov in odhodkov mag.Nataša Pustotnik 2
14.11. Vrednotenje zalog Peter Zdravje 4
15.11. Časovne razmejitve Peter Zdravje 3
  Amortizacija Peter Zdravje 1
19.11. Amortizacija Peter Zdravje 4
21.11. Amortizacija Peter Zdravje 1
  Izločitev osnovnih sredstev Peter Zdravje 3
22.11. Register osnovnih sredstev Peter Zdravje 2
  Slabi in dvomljivi dolgovi Peter Zdravje 3
26.11. Finančna poročila samostojnega podjetnika doc.dr.Branko Mayr 4
28.11. Finančna poročila samostojnega podjetnika doc.dr.Branko Mayr 2
  Razširjeni zaključni list doc.dr.Branko Mayr 2
29.11. Razširjeni zaključni list doc.dr.Branko Mayr 2
  Finančna poročila nepopolnih beleženj doc.dr.Branko Mayr 2
3.12. Finančna poročila nepopolnih beleženj doc.dr.Branko Mayr 4
5.12. Finančna poročila nepopolnih beleženj doc.dr.Branko Mayr 3
  Finančna poročila neprofitnih organizacij doc.dr.Branko Mayr 1
6.12. Finančna poročila neprofitnih organizacij doc.dr.Branko Mayr 4
  Finančna poročila neprofitnih organizacij doc.dr.Branko Mayr 1
  Uvod v računovodstvo zasebnih družb doc.dr.Branko Mayr 3
10.12. Uvod v računovodstvo zasebnih družb doc.dr.Branko Mayr 3
  Računov. sprememb strukture partnerstva doc.dr.Branko Mayr 1
12.12. Računov. sprememb strukture partnerstva doc.dr.Branko Mayr 4
13.12. Računov. sprememb strukture partnerstva doc.dr.Branko Mayr 4
17.12. Ponavljanje doc.dr.Branko Mayr 4
18.12. Ponavljanje doc.dr.Branko Mayr 4
19.12. Ponavljanje doc.dr.Branko Mayr 4
20.12. Ponavljanje doc.dr.Branko Mayr 3
7.1.2013 IZPIT    
    Skupaj ur 92

 

IAB - 4. stopnja - Diploma 4. stopnje iz računovodenja v skladu z Mednarodnimi računovodskimi standardi

datum vsebina predavanj predavatelj ur
14.1.2013 Računovodstvo v skladu z MRS mag.Darinka Kamenšek 4
16.1. Računovodstvo v skladu z MRS mag.Darinka Kamenšek 4
17.1. Računovodstvo v skladu z MRS mag.Darinka Kamenšek 4
21.1. Računovodstvo v skladu z MRS mag.Darinka Kamenšek 4
23.1. Računovodstvo v skladu z MRS mag.Darinka Kamenšek 4
24.1. Računovodstvo v skladu z MRS mag.Darinka Kamenšek 4
28.1. Računovodstvo v skladu z MRS mag.Darinka Kamenšek 4
30.1. Računovodstvo v skladu z MRS mag.Darinka Kamenšek 4
31.1. Računovodstvo v skladu z MRS mag.Darinka Kamenšek 4
4.2. Računovodstvo v skladu z MRS mag.Darinka Kamenšek 4
6.2. Računovodstvo v skladu z MRS mag.Darinka Kamenšek 4
7.2. Računovodstvo v skladu z MRS mag.Darinka Kamenšek 4
11.2. Računovodstvo v skladu z MRS mag.Darinka Kamenšek 4
13.2. Računovodstvo v skladu z MRS mag.Darinka Kamenšek 4
14.2. Računovodstvo v skladu z MRS mag.Darinka Kamenšek 4
18.2. Računovodstvo v skladu z MRS mag.Darinka Kamenšek 4
20.2. Računovodstvo v skladu z MRS mag.Darinka Kamenšek 4
21.2. Računovodstvo v skladu z MRS mag.Darinka Kamenšek 4
25.2. Računovodstvo v skladu z MRS mag.Darinka Kamenšek 4
27.2. Računovodstvo v skladu z MRS mag.Darinka Kamenšek 4
28.2. Ponavljanje mag.Darinka Kamenšek 4
4.3. Ponavljanje mag.Darinka Kamenšek 4
6.3. Ponavljanje mag.Darinka Kamenšek 2
14.3. IZPIT    
    Skupaj ur 90

OPOMBE:

- Možnost izvedbe dopoldanskih predavanj prve in druge stopnje v primeru vsaj 6 prijavljenih.

- Pridružujemo si pravico do spremembe v datumih predavanj; kandidati boste o tem pravočasno obveščeni.

 

Predavatelji

 
Dr. Branko Mayr
Pooblaščeni revizor, preizkušeni ocenjevalec vrednosti podjetij, stalni sodni izvedenec in davčni svetovalec, ter dekan Visoke šole za računovodstvo. Že skoraj 20 let deluje v revizijski družbi Abc revizija d.o.o., kjer je kot aktivni senior partner družbe zadolžen za trženje, kontrolo kvalitete ter razvoj področja davčnih storitev in storitev izobraževanja. V vlogi pooblaščenega revizorja, ocenjevalca vrednosti podjetij, davčnega in poslovnega svetovalca je sodeloval pri revidiranju, ocenjevanju vrednosti, organiziranju, saniranju, reorganiziranju več kot 400 slovenskih podjetij. Danes je dekan Visoke šole za računovodstvo.

 
Dr. Živko Bergant
Diplomiral je na Ekonomski fakulteti Ljubljana, kjer je tudi magistriral in doktoriral. V gospodarstvu je deloval je na različnih delovnih mestih: vodja računovodstva, finančni direktor, pomočnik direktorja, član uprave,..Trenutno je partner v Abc Revizija d.o.o. ter soustanovitelj Visoke šole za računovodstvo v Ljubljani. Je avtor treh knjig in številnih strokovnih člankov (spisek del je v sistemu COBISS), referent na številnih simpozijih in posvetovanjih Zveze ekonomistov Slovenije ter drugih izobraževalnih institucijah, pisec številnih strokovnih gradiv za seminarje s področja računovodstva, ekonomike in financ. Avtor številnih svetovalnih in revizijskih projektov ter sanacij slovenskih podjetij. Je glavni oblikovalec besedila Kodeksa poslovnofinančnih načel ter Kodeksa poklicne etike finančnika znotraj delovne skupine pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Trenutno je višji predavatelj na Visoki šoli za računovodstvo v Ljubljani, kjer je tudi predstojnik Inštituta za poslovodno računovodstvo.

 

Mag. Darinka Kamenšek
Je zaposlena v revizijski družbi ABC revizija d.o.o. na mestu direktorice. Leta 1996 si je pridobila strokovni naziv revizor, nekaj let kasneje pa še strokovni naziv pooblaščen revizor. Ima več letne delovne izkušnje s področja vodenja družbe, sodelovanja pri ocenjevanju vrednosti podjetij in pri oblikovanju davčnih politik s področja davka na dobiček pravnih oseb. Leta 1997 je pri dr. Mayrju začela voditi vaje pri predmetih Računovodstvo in Controling. Danes je predavateljica naslednjih vsebin pri študijskih programih: Analiza poslovanja v okviru programa študija na daljavo Ekonomske fakultete Ljubljana; Poslovno komuniciranje v okviru programa študija na daljavo Ekonomske fakultete Ljubljana in Računovodstvo na Visoki strokovni šoli Doba.

 

Kotizacija

CenaProgram
400,00 €

IAB - Certifikat 1. stopnje iz knjigovodstva

800,00 € IAB - Certifikat 2. stopnje iz knjigovodstva
1.840,00 €

IAB -Diploma 3. stopnje iz zahtevnih področij finančnega računovodstva in knjigovodstva

1.800,00 €

IAB - Diploma 4. stopnje iz računovodenja v skladu z Mednarodnimi računovodskimi standard

Minimalno število udeležencev: 6

 

Plačilo - Kotizacijo nakažite na poslovni transakcijski račun -TRR: 27000 - 0000063325 pri Factor banki v Ljubljani, Visoka šola za računovodstvo in finance, Stegne 21c, 1000 Ljubljana.

Informacije – pokličite nas na tel. 059 090 960 ali nam pišite na mail Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Certifikat IAB

 

 

Copyright © VŠR - Visoka šola za računovodstvo :: Vse pravice pridržane | kontakt: info@vsr.si

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih?